Privacy Policy

Privacy- en cookieverklaring Westgeest Direct Sales B.V. (handelend onder de naam West Bespaar Coach)

30 September 2022

Uw privacy is voor West Bespaar Coach van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij uit wat WestBespaarCoach doet met de verkregen informatie. 

Als u vragen heeft of wil weten wat wij precies van u bijhouden, neem dan contact op met WestBespaarCoach.

Contactformulier

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, telefoonnummer, IP-adres en NAW-gegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat wij zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Verzenden van nieuwsbrieven

Wij hebben een nieuwsbrief en u wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. In de nieuwsbrief leest u nieuws, tips en informatie met betrekking tot onze producten en diensten.

Hiervoor gebruiken wij uw geslacht, NAW-gegevens, geboortedatum, IP-adres, e-mailadres, contractgegevens zoals bijvoorbeeld looptijd en tariefsoort, gezinssamenstelling en woningkenmerken, verkeers- en locatiegegevens, verbruiksgegevens, meetgegevens, (technische) gegevens van je aansluiting(en) en andere gegevens van je netbeheerder, inkomensgegevens, gedetailleerde (technische) gegevens over het gebruik van onze websites of apps, bijvoorbeeld het apparaat-type, browsertype, datum en tijd van de interactie, IP-adres, cookie id, pagina’s die bezocht worden, zoekwoorden die op onze website(s) of app(s) zijn gebruikt, aangekochte gegevens of profielen, zoals welvaartsprofielen, socio-demografische gegevens of interesses ingedeeld in categorieën en overige gegevens, waaronder gegevens die je met ons hebt gedeeld; bijvoorbeeld door het invullen van formulieren of tools op onze website(s) of app(s). Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat u het abonnement opzegt.

Het abonnement op de nieuwsbrief kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Verstrekken aan derden

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen. Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomsten met u, met uw toestemming, voor kwaliteit- en trainingsdoeleinden en om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij verwerkersovereenkomsten om ervoor te zorgen dat onze partners hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens hanteren.

Voor het afhandelen van de nieuwsbrieven werken wij samen met:

 • VIMEXX B.V.

Statistieken en profilering

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website Met deze statistieken verbeteren wij onze website om bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen uw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over u te weten te komen. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde respecteren. Wil u dit niet, dan kunt u zich altijd bij ons afmelden.

Hiervoor gebruiken wij uw geboortedatum, telefoonnummer, betalingsgegevens, contractgegevens zoals bijvoorbeeld looptijd en tariefsoort, gezinssamenstelling en woningkenmerken, verkeers- en locatiegegevens, verbruiksgegevens, meetgegevens, (technische) gegevens van je aansluiting(en) en andere gegevens van je netbeheerder, inkomensgegevens, gedetailleerde (technische) gegevens over het gebruik van onze websites of apps. bijvoorbeeld het apparaat-type, browsertype, datum en tijd van de interactie, IP-adres, cookie id, pagina’s die bezocht worden. Zoekwoorden die op onze website(s) of app(s) zijn gebruikt, aangekochte gegevens of profielen, zoals welvaartsprofielen, socio-demografische gegevens of interesses ingedeeld in categorieën en overige gegevens, waaronder gegevens die je met ons hebt gedeeld; bijvoorbeeld door het invullen van formulieren of tools op onze website(s) of app(s), geslacht, IP-adres, e-mailadres en NAW-gegevens. Deze hebben wij nodig vanwege het aanbod dat wij u willen doen en/of het contract die wij met u sluiten.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend aan anderen als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomsten met u, met uw toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij wisselen gegevens uit met bijvoorbeeld energieleveranciers, zoals Essent, energiedirect.nl, ENGIE en nog meer energieleveranciers voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. Met de bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij verwerkersovereenkomsten om ervoor te zorgen dat onze partners hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens hanteren.

Reclame

Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

 • Per e-mail
 • Per telefoon

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeld link. U kunt dit aangeven als u wordt gebeld.

Locatiegegevens

Soms is het nodig voor onze website Westbespaarcoach.nl om te achterhalen op welke plek u bent. Wij vragen dan apart of wij dit mogen weten en alleen als u dan toestemming geeft, krijgen wij deze informatie.

Voor deze dienst gebruiken wij de navigatie- en locatie software op uw telefoon, tablet of computer. Wij hebben geen controle over wat de makers van deze software (zoals Google of Apple) daarmee doen. Lees dus altijd ook hun privacy verklaringen.

Advertenties

Onze website vertoont advertenties. Deze publiceren wij niet zelf, dat doen advertentiebureaus waarmee wij samenwerken. Deze bureaus houden bij of u de advertenties interessant vindt, en gebruiken die informatie om in de toekomst alleen nog maar leuke of interessante advertenties en aanbiedingen te doen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de hierboven genoemde partijen, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website.

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u deze niet steeds hoeft in te vullen. Tevens kunnen wij zien wanneer u onze website bezoekt. 

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen wij om uw akkoord vragen voor het gebruik van deze cookies.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige functies van onze website werken dan minder goed.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van deze cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij met de cookies doen. Lees dus ook hun privacy verklaringen.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging

De beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Wij passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Vragen omtrent gegevensbescherming

Voor vragen of verzoeken omtrent persoonsgegevens vragen wij u om een e-mail te sturen naar gegevens@westbespaarcoach.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan uw door te geven.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen heeft omtrent uw persoonsgegevens, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie hiervoor de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs, om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Belangrijk is dat u hierbij uw BSN en pasfoto afschermt. Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Wij verwerken gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Bijvoorbeeld omdat de verwerking noodzakelijk is om onze producten en diensten te kunnen leveren. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verwerken, omdat dit op grond van een wettelijke plicht noodzakelijk is. Het kan ook zo zijn dat wij gegevens verwerken, omdat we hier zelf een gerechtvaardigd belang bij hebben.; zoals bij marketing het geval is. Ook kunnen persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming. Zo vragen wij uw toestemming voordat wij cookies plaatsen of bij het uitlezen van de slimme meter. 

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

West Bespaar Coach

info@westbespaarcoach.nl
+31 85 110 9260