Kamer van koophandel

West Bespaar Coach is een handelsnaam van Westgeest Direct Sales B.V. West Bespaar Coach staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57275866.

Inhoud

De door West Bespaar Coach verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.p>

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. West Bespaar Coach kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. West Bespaar Coach en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie. West Bespaar Coach aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door West Bespaar Coach worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van West Bespaar Coach.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van West Bespaar Coach omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.